Đại hội đồng cổ đông thường niên VRG năm 2024

PHƯƠNG MAI // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 18/6/2024, 14:14

(HTV) - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Công ty Cổ phần (VRG) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên VRG năm 2024

Tại Đại hội, lãnh đạo VRG cho biết, năm 2023 tiếp tục là một năm bị ảnh hưởng bởi giá mủ cao su duy trì ở mức thấp và giảm mạnh, nhưng với sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, kịp thời của tập thể ban lãnh đạo Tập đoàn đã tạo ra những giải pháp linh hoạt, phù hợp, vượt qua thách thức trở ngại để ra sức thi đua giúp đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu và đạt kết quả kinh doanh khả quan năm 2023 đề ra như: 

Tổng doanh thu hợp nhất đạt gần 24.700 tỷ đồng (bằng 101,9% so với kế hoạch).

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.372 tỷ đồng (bằng 100,3% so với kế hoạch). 

Riêng công ty mẹ, Tập đoàn đạt tổng doanh thu 3.980 tỷ đồng (vượt 4,9% kế hoạch), chia cổ tức 3% trên vốn điều lệ, tương đương 1.200 tỷ đồng. Duy trì việc làm ổn định cho hơn 83 nghìn lao động với mức thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2024, Tập đoàn chủ động xây dựng nhiều phương án trên nguyên tắc khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có nhằm đảm bảo tối đa nguồn thu, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

 

Ý kiến của bạn: