Quốc hội nghe báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022

HOÀNG HƯƠNG - TIẾN DŨNG // VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HTV TẠI HÀ NỘI 30/5/2024, 18:48

(HTV) - Trong phiên làm việc chiều nay, tại Hội trường, Quốc hội nghe Báo cáo và Báo cáo kiểm toán quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2022.

Trong đó, có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91 về phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp Ngân sách nhà nước.

Đánh giá về công tác lập và giao dự toán, Kiểm toán nhà nước chỉ rõ, tại thời điểm xây dựng dự toán năm 2022, dịch COVID-19 bùng phát, nhiều tỉnh, thành phố bị phong tỏa, cách ly, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội, nhiều doanh nghiệp ngừng và tạm ngừng hoạt động. Trong bối cảnh đó, Chính phủ ước thực hiện thu nội địa, thu xuất nhập khẩu năm 2021 làm cơ sở xây dựng dự toán năm 2022 thận trọng, thực tế thực hiện lớn hơn so với ước thực hiện.

Qua kiểm toán cho thấy, tại một số địa phương, ước thực hiện năm 2021 làm cơ sở xây dựng dự toán thu năm 2022 thấp hơn 90% so với thực hiện năm 2021. Kết quả kiểm toán cũng cho thấy, việc lập, giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại một số Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương còn hạn chế, nhất là việc dự kiến kế hoạch vốn cho dự án chưa sát thực tế dẫn đến không giải ngân được hoặc tỷ lệ giải ngân rất thấp.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã cho ý kiến về một số nội dung còn khác nhau của dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Theo ông Đặng Văn Lẫm - Đại biểu Quốc hội TP.HCM: “Dự thảo đã mở rộng đối tượng tham gia động viên công nghiệp cho các nhóm vấn đề chính: bổ sung hoàn chỉnh làm cơ sở xuyên suốt tham gia động viên công nghiệp, nội hàm mở rộng, liên quan nhiều lĩnh vực từ 4 lĩnh vực thành tất cả các lĩnh vực,…”

Ông Đặng Văn Lẫm - Đại biểu Quốc hội TP.HCM

Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp sau khi tiếp thu và chỉnh lý theo ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, gồm 7 chương, 85 điều.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: