Lớp 1 vui học - Toán

Toán lớp 1 - Bài 54: Thực hành và trải nghiệm "Em đi theo luật giao thông"

Ở bài 54, các em sẽ được ôn tập về vị trí, số thứ tự và các hình đã học. Ngoài ra, học sinh sẽ được luyện tập sử dụng tên gọi các hình, lắp ghép và xếp hình theo yêu cầu, viết phép tính thích hợp.

Đài Truyền hình TP.HCM