Lớp 1 vui học - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 1 - Bài 107: Ôn tập

Ở bài 107, chúng ta sẽ cùng ôn lại những vần đã học trong thời gian gần đây, cùng nhau làm bài tập để củng cố kiến thức.

Đài Truyền hình TP.HCM