Lạc vào rừng và cách phân biệt nấm độc - nấm lành


Không thể phán đoán nấm độc dựa trên màu sắc vì có những nấm màu sắc rất đẹp mà vẫn ăn được. Đa số nấm độc vò ra đều rất nhớt, còn nấm vò ra nước trong veo mà không có cảm giác nhớt thì tỉ lệ cao là không có độc. 

Việt Nam - Góc nhìn nơi hoang dã - 10g25 Chủ nhật trên HTV7. 

Xem video