Màn giật gà có một không hai tại "Tiếp chiêu đi chờ chi"

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 13

Trong thử thách "giật gà", Hữu Đằng đã bị Nam Thư "trêu đùa" đến muốn khóc...

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3, 20g20 thứ Tư trên HTV7.

Xem video
Màn giật gà có một không hai tại "Tiếp chiêu đi chờ chi"

Màn giật gà có một không hai tại "Tiếp chiêu đi chờ chi"

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 13
Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 13

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 13

Don Nguyễn quyết "tim lạnh, đầu nóng" với đàn em
Nguyên Thảo "bấn loạn" vì không biết giới tính của mình

Nguyên Thảo "bấn loạn" vì không biết giới tính của mình

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 12
Hữu Đằng "Cầu được ước thấy"

Hữu Đằng "Cầu được ước thấy"

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 12
Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 12

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 12

Võ Tấn Phát quăng miếng quảng cáo đầy duyên dáng
"Thần tre" Võ Tấn Phát ca vọng cổ hay đến khó thở

"Thần tre" Võ Tấn Phát ca vọng cổ hay đến khó thở

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 11
Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 11

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 11

Độc lạ "Cây tre trăm đốt" phiên bản "Tiếp chiêu đi chờ chi"