Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 13

Trong lần trở lại này, Don Nguyễn quyết định sẽ dùng quả tim lạnh và cái đầu nóng để nhập cuộc dễ dàng với các nghệ sĩ trẻ.

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3, 20g20 thứ Tư trên HTV7.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g20 - Thứ Tư - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7