Nguyên Thảo căng thẳng đến mức "chuột rút cổ"

Nguyên Thảo căng thẳng đến mức "chuột rút cổ"

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 14

https://www.youtube.com/embed/j5kX5PjpN5M?si=7XD2_JQA0vIc2WMB
Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 14

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 14

Tiểu phẩm Tiếp chiêu 10 điểm của Võ Tấn Phát, Hoàng Phi và Hữu Đằng

https://www.youtube.com/embed/SYpmq5vsFnA?si=xKiDtpsT41BCfEgI
"Vợ bầu" Hữu Đằng chật vật với "chồng" Nam Thư

"Vợ bầu" Hữu Đằng chật vật với "chồng" Nam Thư

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 13

https://www.youtube.com/embed/n3aPGbKRHe8?si=jJCDYFbkgeC0VKSr
Màn giật gà có một không hai tại "Tiếp chiêu đi chờ chi"

Màn giật gà có một không hai tại "Tiếp chiêu đi chờ chi"

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 13

https://www.youtube.com/embed/-MN2mwtMjGI?si=RHJJ1l35N9VJu27k
Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 13

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 13

Don Nguyễn quyết "tim lạnh, đầu nóng" với đàn em

https://www.youtube.com/embed/IWCVf3g3C_0?si=7_VRBTy6jSBWJ4FX
Nguyên Thảo "bấn loạn" vì không biết giới tính của mình

Nguyên Thảo "bấn loạn" vì không biết giới tính của mình

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 12

https://www.youtube.com/embed/mZ3giEjT3lI?si=CORX-OcEADlv56_X
Hữu Đằng "Cầu được ước thấy"

Hữu Đằng "Cầu được ước thấy"

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 12

https://www.youtube.com/embed/xum-uj9FNeY?si=LTi-SitW71BotAKv
Võ Tấn Phát - "Ông hoàng content" của Tiếp chiêu đi chờ chi

Võ Tấn Phát - "Ông hoàng content" của Tiếp chiêu đi chờ chi

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 12

https://www.youtube.com/embed/njHrBkVp1dM?si=tLoLFXh9laf_kr8v
Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 12

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 12

Võ Tấn Phát quăng miếng quảng cáo đầy duyên dáng

https://www.youtube.com/embed/ddOKo8JoLCA?si=-VHWylN1v1bibQrV
Hữu Đằng từ "Thần tre" hóa "Thú rừng", dọa tiều phu Nguyên Thảo

Hữu Đằng từ "Thần tre" hóa "Thú rừng", dọa tiều phu Nguyên Thảo

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 11

https://www.youtube.com/embed/iYPSQXf65pc?si=PBWa3UTBp8ia0ar0
"Thần tre" Võ Tấn Phát ca vọng cổ hay đến khó thở

"Thần tre" Võ Tấn Phát ca vọng cổ hay đến khó thở

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 11

https://www.youtube.com/embed/EAWHiLmriWE?si=pqlWKUBjYsQw7wXi
Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 11

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 11

Độc lạ "Cây tre trăm đốt" phiên bản "Tiếp chiêu đi chờ chi"

https://www.youtube.com/embed/AThi0iYXhzQ?si=jRxSTLlOeMVX8BAn