Đôi mắt Mê Kông - Tập 3

Nghề đan đát

"Đôi mắt Mê Kông" tập 3 là một câu chuyện đẹp, mộc mạc, gần gũi và giàu lòng nhân ái giữa những người phụ nữ miền Tây sông nước. Họ vượt qua nghịch cảnh vì khuyết tật để tạo nên những vật phẩm đặc trưng cho quê hương mình.

"Đôi mắt Mê Kông" - 22g45 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.

Xem video
Đôi mắt Mê Kông: Nghề đan đát

Đôi mắt Mê Kông: Nghề đan đát

"Đôi mắt Mê Kông" tập 3 là một câu chuyện đẹp, mộc mạc, gần gũi và giàu lòng nhân ái giữa những người phụ nữ miền Tây sông nước. Họ vượt qua nghịch cảnh vì khuyết tật để tạo nên những vật phẩm đặc trưng cho quê hương mình.