Không gian cảm xúc - Mùa 2 - Tập 16

Những câu chuyện cảm xúc qua từng câu hát

Tiếp tục nhìn lại hành trình đầy cảm xúc, khán giả có thể cảm nhận những câu chuyện sâu sắc của từng nghệ sĩ khi tham gia "Không gian cảm xúc". Qua đó có thể nhìn thấy chính mình trong từng bài hát mà họ thể hiện.

Xem video
Không gian cảm xúc - Mùa 2 - Tập 16

Không gian cảm xúc - Mùa 2 - Tập 16

Những câu chuyện cảm xúc qua từng câu hát
Không gian cảm xúc - Mùa 2 - Tập 15

Không gian cảm xúc - Mùa 2 - Tập 15

Những câu chuyện âm nhạc kết nối mạch cảm xúc