Thắng không kiêu, bại không nản

Sao nhập ngũ 2024 - Tập 11

Sau khi chiến sĩ Nghiêm Anh Hiếu "hy sinh" vì không nắm bắt kỹ thuật do Đại đội trưởng hướng dẫn, đồng đội Trần Duy Tuấn đã rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc!

Sao nhập ngũ 2024 - 20g20 thứ Năm hàng tuần trên HTV7.

Xem video
Thắng không kiêu, bại không nản

Thắng không kiêu, bại không nản

Sao nhập ngũ 2024 - Tập 11
Đồng chí Hiếu "hy sinh"

Đồng chí Hiếu "hy sinh"

Sao nhập ngũ 2024 - Tập 11
Khi "Kẻ cắp gặp bà già"

Khi "Kẻ cắp gặp bà già"

Sao nhập ngũ 2024 - Tập 9
Những chiến binh thành đồng

Những chiến binh thành đồng

Chặng đường "nhập ngũ" của các chiến sĩ-nghệ sĩ đã kết thúc. Đọng lại trong tim họ là những cảm xúc không thể nào quên trong suốt những ngày qua.