Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 2 - Tập 12

Những màn hóa thân và tung hứng của các diễn viên đã mang lại tiểu phẩm "Cô bé Lọ Lem" không đụng hàng tại chương trình "Tiếp chiêu đi chờ chi".
Video Chương trình khác
20g - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9