Lớp 1 vui học - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 1 - Bài 108: Kể chuyện

Với bài học ngày hôm nay, các em sẽ nghe kể và phân tích nội dung của câu chuyện "Khúc rễ đa", đồng thời rút ra bài học quý giá từ Bác Hồ kính yêu.

Đài Truyền hình TP.HCM