Lớp 1 vui học - Toán

Toán lớp 1 - Bài 48: Em làm được những gì? (Tiết 1)

Ở bài 48, các em sẽ bước vào bài ôn tập "Em làm được những gì?", nhằm củng cố lại các kiến thức đã học trong chủ đề 3 "Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10".

Đài Truyền hình TP.HCM