Toán lớp 1 - Bài 49: Em làm được những gì? (Tiết 2)

Bài tập hôm nay sẽ tiếp tục giúp các em ôn luyện những kiến thức đã học như: Tính nhẩm, trừ bằng cách đếm thêm, đọc sơ đồ, trừ bằng cách đếm bớt... qua các thử thách "Em làm được những gì?".

Đài Truyền hình TP.HCM