Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 26

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 26

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hòa (phần 2)

https://www.youtube.com/embed/pz-KBQcYgJg?si=6ULSUHkAgPgUWhqf
Gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Hữu Hòa

Gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Hữu Hòa

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/h7/bshoa.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 25

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 25

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hòa

https://www.youtube.com/embed/FLQ4reIypu0?si=WH74jTFvmRHYZXZc
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 24

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 24

Đạo diễn Đạt Phi

https://www.youtube.com/embed/jxNZGLjJjD4?si=JsLHnDj42yu_e94y
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 23

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 23

Diễn viên Thuận Nguyễn

https://www.youtube.com/embed/EcI_65Tszhg?si=LShLsBJkts3ZHZWn
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 22

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 22

Doanh nhân Tùng BT: Khởi nghiệp là cách chữa lành tổn thương

https://www.youtube.com/embed/020DVXlqi0M?si=26U2j6qtMm9GPLgE
Gặp gỡ doanh nhân Tùng BT

Gặp gỡ doanh nhân Tùng BT

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 22

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/trailer22.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 21

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 21

"Kình ngư không chân" Nguyễn Hồng Lợi

https://www.youtube.com/embed/dhftU_NP75I?si=EPSPnf3JpwImSaYt
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 20

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 20

Mục sư Lê Minh Phương: Tìm thấy ánh sáng cuối con đường

https://www.youtube.com/embed/F84dUJsN-ro?si=kc5KF6uOYFNsCeGq
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 19

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 19

Mục sư Lê Minh Phương

https://www.youtube.com/embed/d0F_dLUp0fU?si=Outj9XMdyTTvzc_U
Gặp gỡ mục sư Lê Minh Phương

Gặp gỡ mục sư Lê Minh Phương

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 19

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/trailer19.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 18

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 18

Ca-nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền

https://www.youtube.com/embed/BGitYhWmVUs?si=cDWwGnsurp0yPju_