Gặp gỡ ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng tại "Khi ta 20"

Gặp gỡ ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng tại "Khi ta 20"

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/pkh.mp4
Ánh Viên và những  mất mát sau tấm huy chương

Ánh Viên và những mất mát sau tấm huy chương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/tieutienca.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 4

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 4

"Tiểu tiên cá" Ánh Viên

https://www.youtube.com/embed/TNGrtmU9QMc?si=5xQXiUvnNnjolHy_
Lam Trường hiếm hoi kể lại mối tình đầu

Lam Trường hiếm hoi kể lại mối tình đầu

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/lamtruong_mtd.mp4
Gặp gỡ "kình ngư" Ánh Viên

Gặp gỡ "kình ngư" Ánh Viên

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/anhvien.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 3

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 3

Gặp lại Lam Trường

https://www.youtube.com/embed/Ast6Qd6OGeA?si=5qbIohljRU219KgB
Trở về thanh xuân cùng ca sĩ Lam Trường

Trở về thanh xuân cùng ca sĩ Lam Trường

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/lamtruong.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 2

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 2

Doanh nhân Lê Hùng Anh

https://www.youtube.com/embed/7lJygr9TGb8?si=R2hxw5hqcNZXEIyR
Gặp gỡ "cá mập" Lê Hùng Anh

Gặp gỡ "cá mập" Lê Hùng Anh

21g20 thứ Tư ngày 13/9/2023 trên HTV7

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/hunganh.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 1

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 1

Minh Triệu - Kỳ Duyên

https://www.youtube.com/embed/fBCJEVdFwxU?si=z_xaKjqjFc1bcet5
Khi ta 20 trở lại với mùa 3

Khi ta 20 trở lại với mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/khita20.mp4
Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 26

Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 26

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh

https://www.youtube.com/embed/n4AvFLgO1l4