Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 11

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 11

Kaity Nguyễn

https://www.youtube.com/embed/6VtQf4dGmTs?si=t822oQLZpsxKpvKd
Kaity Nguyễn: Từ "Em chưa 18" đến "Người vợ cuối cùng"

Kaity Nguyễn: Từ "Em chưa 18" đến "Người vợ cuối cùng"

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/kaitynguyen.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 10

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 10

Doanh nhân Hoàng Hữu Thắng

https://www.youtube.com/embed/GUk1elHPO1M?si=yJIFkwEzZuY18ovR
Đinh Ngọc Diệp: Muốn sống một tâm hồn nghệ sĩ nhưng không muốn sống đời nghệ sĩ

Đinh Ngọc Diệp: Muốn sống một tâm hồn nghệ sĩ nhưng không muốn sống đời nghệ sĩ

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/ngocdiep1.mp4
Gặp gỡ doanh nhân Hoàng Hữu Thắng

Gặp gỡ doanh nhân Hoàng Hữu Thắng

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/trailert10.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 9

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 9

Đinh Ngọc Diệp

https://www.youtube.com/embed/lfZImJFzhAk?si=7rKHSIMUHHf92k9l
Gặp gỡ diễn viên Đinh Ngọc Diệp

Gặp gỡ diễn viên Đinh Ngọc Diệp

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 9

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/dinhngocdiep.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 8

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 8

Nam thần màn ảnh Hứa Vĩ Văn: Một trái tim đẹp là một trái tim vỡ vụn

https://www.youtube.com/embed/Gziy0CUaCGg?si=OoJ_ja1i3YLIbYE3
Gặp gỡ diễn viên Hứa Vĩ Văn

Gặp gỡ diễn viên Hứa Vĩ Văn

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/huavivan.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 7

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 7

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

https://www.youtube.com/embed/_28Rl9W19IY?si=7TDU0ChKzMH6qmGe
Tuổi 20 của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Tuổi 20 của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/nguyenquangdung1.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 6

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 6

Dược sĩ Tiến

https://www.youtube.com/embed/jLMnct9-PyI?si=u4bipumOjUmqKjL4