Gặp gỡ nhạc sĩ - ca sĩ Hứa Kim Tuyền

Gặp gỡ nhạc sĩ - ca sĩ Hứa Kim Tuyền

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 18

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/huakimtuyen.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 17

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 17

Ca sĩ Phương Vy

https://www.youtube.com/embed/4CsOMqRODkU?si=THQBkj52dEsfX-wI
Gặp gỡ ca sĩ Phương Vy

Gặp gỡ ca sĩ Phương Vy

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 17

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/phuongvy.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 16

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 16

Nhà thiết kế Đỗ Long

https://www.youtube.com/embed/gK494aFJS4g?si=ft5PrVbVILGjOLtL
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 15

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 15

Minh Beta

https://www.youtube.com/embed/LAtCu4lbjew?si=jYS3rW4qlBbWObLL
Gặp gỡ doanh nhân Minh Beta

Gặp gỡ doanh nhân Minh Beta

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/minhbeta.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 14

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 14

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam

https://www.youtube.com/embed/QVSn_p48Cng?si=IElkYoEKJFCc9vwH
Gặp gỡ nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam

Gặp gỡ nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 14

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/phamhoainam.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 13

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 13

Người mẫu Hà Kino

https://www.youtube.com/embed/lUO2rP7sB8s?si=cylrSQBWEWqcfV5V
Gặp gỡ người mẫu Hà Kino

Gặp gỡ người mẫu Hà Kino

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/trailerkhita20_13.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 12

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 12

Giám đốc sáng tạo Alex Fox

https://www.youtube.com/embed/ggQhS8rT2t8?si=dMEppAEsA2MwqIYL
Gặp gỡ giám đốc sáng tạo Alex Fox

Gặp gỡ giám đốc sáng tạo Alex Fox

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/trailertap12.mp4