Khi ta 20 trở lại với mùa 3

Khi ta 20 trở lại với mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/khita20.mp4
Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 26

Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 26

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh

https://www.youtube.com/embed/n4AvFLgO1l4
Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 25

Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 25

Giáo sư - Kỹ sư Phan Văn Trường: Tận dụng tinh túy của mình lẽ sống mới thể hiện

https://www.youtube.com/embed/88kU85_4syE
Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 24

Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 24

Giáo sư Phan Văn Trường

https://www.youtube.com/embed/TpH6Y4oXAJM
Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 4

Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 4

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

https://www.youtube.com/embed/1ZaIY1cSG2A
Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 3

Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 3

Nhà thiết kế mỹ thuật - Tạ Quốc Kỳ Nam

https://www.youtube.com/embed/MM6LZFIOd_k
Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 2

Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 2

Hoa hậu Khánh Vân

https://www.youtube.com/embed/pXuwE1LipqA
Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 1

Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 1

VĐV Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ)

https://www.youtube.com/embed/rYjT3QMLwoo
Khi ta 20 - Tập 26

Khi ta 20 - Tập 26

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến

ttps://www.youtube.com/embed/ph25j58Px2g
Khi ta 20 - Tập 25

Khi ta 20 - Tập 25

Nguyễn Phi Vân

https://www.youtube.com/embed/-hTVj7qV1V4
Khi ta 20 - Tập 24

Khi ta 20 - Tập 24

Phạm Hồng Phước

https://www.youtube.com/embed/Fg9N2f02H60
Khi ta 20 - Tập 23

Khi ta 20 - Tập 23

Chuyên gia thể hình Nguyễn Tiểu Phương

https://www.youtube.com/embed/ckwJMGeQjjg