Lớp 1 vui học - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 1 - Bài 100: Vần uôn, ươn

Ở bài 100, các em sẽ học về vần uôn, ươn. Suốt bài học, giáo viên sẽ giúp các em tìm hiểu về cách đọc, viết và cách phân biệt những vần trên.

Đài Truyền hình TP.HCM