Chuông vàng vọng cổ 2023

Chuông vàng Kim Cương: Giữ tinh thần thoải mái, thi là một trải nghiệm

Chuông vàng Kim Cương nhắn nhủ Top 5 CVVC 2023 vững tin vì bên cạnh luôn có huấn luyện viên và các anh chị đi trước chỉ dạy. Giữ một tâm thế thoải mái, xem bài thi như một trải nghiệm và làm hết mình, hết sức!

Thiên Bình - Kim Quyên