Văn học lớp 6 - Bài 18: Thương nhớ bầy ong đánh thức trầu

Mời các em cùng tìm hiểu để nhận biết đặc điểm của thể loại hồi kí, phân tích được tình cảm và thái độ của nhân vật, xác định được những đặc điểm của thể loại hồi kí... qua "Thương nhớ bầy ong đánh thức trầu".

Nguồn: Trung tâm Tin tức