Văn lớp 6 - Bài 16: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa - viết, nói, nghe.

Tiếp tục với chủ đề "Những trải nghiệm trong đời" chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay qua ba phần chính: Đọc kết nối chủ điểm, viết, nói và nghe.

Đài Truyền hình TP.HCM