5 giây thành triệu phú - Tập 17

5 giây thành triệu phú - Tập 17

Lê Nhân, Vy Vân

https://www.youtube.com/embed/0Mb3Q82o5G4
5 giây thành triệu phú - Tập 15

5 giây thành triệu phú - Tập 15

Hoàng Phi nhận được sự giúp đỡ chính xác của Ban tư vấn

https://www.youtube.com/embed/XJKubf6CpNg
5 giây thành triệu phú - Tập 12

5 giây thành triệu phú - Tập 12

Tăng Phúc tăng động, quyết thắng 100 triệu

https://www.youtube.com/embed/zbC29hgB2ew
5 giây thành triệu phú - Tập 11

5 giây thành triệu phú - Tập 11

Quốc Khánh ẵm giải thưởng lớn

https://www.youtube.com/embed/bBJEx2sZZ3M
5 giây thành triệu phú - Tập 10

5 giây thành triệu phú - Tập 10

Khả Như có 9 năm học võ, từng giành nhiều huy chương

https://www.youtube.com/embed/G0bSzjaUp-Y
5 giây thành triệu phú - Tập 9

5 giây thành triệu phú - Tập 9

Dương Thanh Vàng đau đầu với câu hỏi về "Diễm xưa"

https://www.youtube.com/embed/tIBL5jlK_Pk
5 giây thành triệu phú - Tập 5

5 giây thành triệu phú - Tập 5

La Thành chào thua trước những bài hát thiếu nhi

https://www.youtube.com/embed/XsvHZ7wI-Ts
5 giây thành triệu phú - Tập 4

5 giây thành triệu phú - Tập 4

Khả Như "hậm hực" vì Quách Ngọc Tuyên quá giỏi

https://www.youtube.com/embed/cepzhKSoQCI
5 giây thành triệu phú - Tập 3

5 giây thành triệu phú - Tập 3

Ngọc Hoa khóc nấc khi thắng trăm triệu

https://www.youtube.com/embed/39cj2-vYAIo
5 giây thành triệu phú - Tập 2

5 giây thành triệu phú - Tập 2

Hứa Kim Tuyền, Ngọc Hoa gặp câu hỏi trúng tủ

https://www.youtube.com/embed/MIvM_xGtE8s
5 giây thành triệu phú - Tập 1

5 giây thành triệu phú - Tập 1

Mở màn vui nhộn cùng Ban Tư vấn hài hước

https://www.youtube.com/embed/lsfdLg-T6bo