5 giây thành triệu phú - Tập 5

Gặp câu hỏi khó về ca nhạc thiếu nhi, diễn viên La Thành đã dùng quyền đổi câu hỏi, và ngay lập tức anh nhận được... một câu hỏi khác cũng về một bài hát tuổi thơ.

5 giây thành triệu phú phát sóng 21g thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2