12 Con Giáp – Tám chuyện thiên hạ - Tập 29

12 Con Giáp – Tám chuyện thiên hạ - Tập 29

Tiệc đoàn viên

https://www.youtube.com/embed/lp2vPCgo604?si=-J5GSKJTq0TgowA1
12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 28

12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 28

Muôn kiểu “livestream”

https://www.youtube.com/embed/bvMJcapW4Ic?si=Ajk0KYPaxsLLV1iX
12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 27

12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 27

Nhiệt tình một chút thì vui!

https://www.youtube.com/embed/zT-Hwa-SNbw?si=p2OHpCR1KOczvc4e
12 con giáp - Tám chuyện thiên hạ - Tập 26

12 con giáp - Tám chuyện thiên hạ - Tập 26

Tính già hóa non

https://www.youtube.com/embed/N0iLeGZl_uc?si=Tc3wO44Ga7LwWHbE
12 Con Giáp - Tám chuyện thiên hạ - Tập 25

12 Con Giáp - Tám chuyện thiên hạ - Tập 25

Nổ hơn chủ tiệc

https://www.youtube.com/embed/eI2FNh5bw5w?si=_eklFRq2GtgZ2I9I
12 Con Giáp - Tám chuyện thiên hạ - Tập 24

12 Con Giáp - Tám chuyện thiên hạ - Tập 24

Bài văn “khó đỡ”

https://www.youtube.com/embed/Pu5XQNqchUY?si=qZTxEzsht2HorBBn
12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 23

12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 23

Treo đầu dê, bán thịt chó

https://www.youtube.com/embed/Y3Kvozqzptc
12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 22

12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 22

Khi cười nhưng không được... cười!

ttps://www.youtube.com/embed/ENx3RUBXLBs
12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 21

12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 21

Người nổi tiếng

12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 20

12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 20

Cuộc gọi khẩn cấp

12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 19

12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 19

Hóa điên vì... quy hoạch

https://www.youtube.com/embed/UL1FE0VzfTc
12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 18

12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 18

1001 chuyện quà cáp!

https://www.youtube.com/embed/mQYERDbpNDU