TP.HCM tích hợp các dịch vụ công vào hệ thống HCM Citizen E-Services

Hệ thống dịch vụ số HCM Citizen E-Services tích hợp các dịch vụ công trực tuyến trên một nền tảng số thống nhất nhằm phục vụ người dân trải nghiệm tốt nhất dịch vụ công trên môi trường số…

Tra cứu thông tin quy hoạch qua ứng dụng TTQH của TP.HCM. Ảnh minh họa

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công trình “Hệ thống dịch vụ số dành cho công dân TP.HCM - HCM Citizen E-Services” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Mục tiêu của công trình HCM Citizen E-Services nhằm tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố thông qua một nền tảng số thống nhất nhằm phục vụ người dân có một trải nghiệm tốt nhất từ các dịch vụ của chính quyền TP.HCM trên môi trường số.

Theo đó, người dân thông qua 1 tài khoản duy nhất, 1 địa chỉ trên Internet và 1 ứng dụng trên thiết bị di động để sử dụng các dịch vụ hành chính công của cơ quan Nhà nước.

Thông qua hệ thống này, người dân được cung cấp thông tin, thông báo đầy đủ, kịp thời từ chính quyền Thành phố các vấn đề liên quan đến công việc, học tập, môi trường sống của mình một cách nhanh chóng, tự động.
 
Đồng thời, người dân có thể thực hiện kiến nghị, phản ánh và được giải quyết, xử lý, phản hồi một cách nhanh chóng và hiệu quả thông qua môi trường số.

Thông qua HCM Citizen E-Services, các cơ quan cung cấp dịch vụ công khác cũng sẽ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế, xã hội của người dân Thành phố như các dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ giao thông, đô thị, các dịch vụ an sinh xã hội như điện, nước, y tế, giáo dục…

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tích hợp các dịch vụ công từ nền tảng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; dịch vụ sự nghiệp công (y tế, giáo dục, điện, nước…); dịch vụ tiếp nhận, trả lời, giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân; dịch vụ cung cấp thông tin Thành phố; bản đồ số TP.HCM.

Từ đó, hình thành Cổng dịch vụ công thống nhất giúp người dân, doanh nghiệp, du khách đến tham quan TP.HCM thực hiện truy cập và giao dịch duy nhất qua một địa chỉ trên trên môi trường mạng. TP.HCM cũng sẽ triển khai theo hướng cá nhân hóa, giúp người dân dễ dàng truy cập, sử dụng các dịch vụ, tiện ích của Thành phố liên quan đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội.

UBND TP.HCM giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ, điều phối chung việc triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ công trình “Hệ thống dịch vụ số dành cho công dân TP.HCM - HCM Citizen E-Services” theo kế hoạch đề ra. Tổ chức tổng kết việc thực hiện công trình này trong quý 3 năm 2024.

Các sở, ngành, địa phương phải tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử của TP.HCM, các quy định và chỉ đạo UBND TP.HCM, hướng dẫn chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông nhằm đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, kết nối và chia sẻ dữ liệu, các đơn vị.

Phạm Vinh (Nguồn: vneconom.com)