Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 - Tập 8

Nhóm nghệ sĩ trẻ sơ hở là "bắt nạt" đàn anh khiến Don Nguyễn quay như chong chóng

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3, 20g20 thứ Tư trên HTV7.

Video Chương trình khác
19g - Thứ Tư - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7