Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 11

Không ai nhường ai, hai vợ chồng không chỉ "chia phe" giành khách hàng với nhau mà còn đối đầu trong việc chọn món ăn.

Gia đình là số 1 - Phần 3, phát sóng lúc 19g55 từ thứ hai đến thứ năm trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Ba - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
22g45 - Thứ Ba - HTV7