Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập cuối

Thấu cảm giá trị thiêng liêng của hai tiếng "gia đình"

Gia đình là số 1 - phần 3 đã mang đến cho khán giả biết bao bài học quý báu từ chuyến hành trình đi tìm sự trưởng thành của bản thân. Bước qua những sóng gió, họ cũng đã hiểu được thêm về ý nghĩa hai tiếng “gia đình”.
Xem video
Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập cuối

Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập cuối

Thấu cảm giá trị thiêng liêng của hai tiếng "gia đình"
Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 58

Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 58

Nghe Dương gọi mẹ, bà Đào vỡ òa hạnh phúc
Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 57

Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 57

"Mẹ ghẻ - con chồng" hóa giải uẩn khúc suốt nhiều năm
Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 56

Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 56

Bà Đào “tủi thân” khi Duy Dương vẫn xem như "người lạ"
Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 55

Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 55

Duy Dương xây dựng lại tình cảm gia đình
Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 54

Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 54

Bà Khanh hoảng loạn khi Quang Khải quyết yêu Hà Như
Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 53

Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 53

Duy Dương đau xót khi thấy Đậu Bắp đau đớn vì xạ trị
Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 51

Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 51

Máu chảy ruột mềm, em trai khác mẹ quyết định giúp anh trai cứu Đậu Bắp
Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 50

Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 50

Duy Dương "muối mặt" về nhà xin em trai giúp đỡ Đậu Bắp