Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân - Tập 8

Đĩa than hồng đã thể hiện lại tình khúc bất hủ "Biệt khúc chờ nhau" bằng cả hai thứ tiếng Việt - Trung của bộ phim "Tân dòng sông ly biệt".

Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân - 20g30 thứ năm trên HTV7. 

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
Công thức chế biến món ngon đơn giản mới lạ mỗi ngày
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Hai - HTV7