Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân - Tập 3

Nhằm tạo nên sự đa dạng cho âm nhạc của nhóm Đĩa than hồng, Anh Tú và Hứa Kim Tuyền đã âm thầm bàn kế hoạch tuyển thêm thành viên, nhưng lại không cho Hòa Minzy biết.

"Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân" - 20g30 thứ năm trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7