Chuông vàng vọng cổ 2021

Võ Vũ Linh, Lâm Anh Điền, Lê Thị Diệu Hiền và Lâm Minh Nghiêm trở lại

Trong số 28 thí sinh được bước tiếp vào vòng Tuyển chọn, có bốn thí sinh được đặc cách là: Võ Vũ Linh, Lâm Anh Điền, Lê Thị Diệu Hiền, Lâm Minh Nghiêm hứa hẹn "quay trở lại và lợi hại hơn xưa".

Đài Truyền hình TP.HCM