Vali cảm xúc - Tập 6

Vali cảm xúc - Tập 6

Mỹ Châu bất chấp dư luận để theo đuổi đam mê

https://www.youtube.com/embed/O1dGbS7_20I?si=ooiED_HIo-q-j6Lo
Vali cảm xúc - Tập 5

Vali cảm xúc - Tập 5

Yến Nhi nhóm Mắt Ngọc từng bị “cắm sừng”

https://www.youtube.com/embed/OcIi11Si8ck?si=0_YglEH4KZhHgESo
Vali cảm xúc - Tập 4

Vali cảm xúc - Tập 4

Cô gái nức nở kể về người bạn trai đã mất

https://www.youtube.com/embed/IXJ1OdENyhI?si=2HbA_o0lfil_IH-Y
Cafe chỉ là cái cớ - Tập 6

Cafe chỉ là cái cớ - Tập 6

Hữu Đằng bị máy nói dối phát giác

https://www.youtube.com/embed/ifzfy4mLu68?si=01VifrPG1lwkYtbM
Vali cảm xúc - Tập 3

Vali cảm xúc - Tập 3

Nội tâm nhiều tổn thương của cô quản lý nghệ sĩ

https://www.youtube.com/embed/czjEFXqVkLw?si=jnwJZlc5jecCpYJT
Vali cảm xúc - Tập 2

Vali cảm xúc - Tập 2

Mỹ Duyên vượt qua ám ảnh để truyền cảm hứng

https://www.youtube.com/embed/oL0bYFKhssA?si=vsOODBibId8Wjcsm
Vali cảm xúc - Tập 1

Vali cảm xúc - Tập 1

Gặp “thánh đột nhập” Đức Anh trong “Vali cảm xúc”

https://www.youtube.com/embed/EGpwb1aD1FY?si=7WTlyPOGFM5EF6Tz