Thành phố tình ca - Những ca khúc về TP.HCM yêu thương

Thành phố tình ca - Những ca khúc về TP.HCM yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/tptc.mp4