Siêu sao siêu sale - Tập 3

Siêu sao siêu sale - Tập 3

Trí nhớ tốt sẽ có thể làm khó đối thủ

https://www.youtube.com/embed/qO4TD5f773U?si=H90PNqyw_0Sx7kE9
Siêu sao siêu sale - Tập 2

Siêu sao siêu sale - Tập 2

Tiến Luật tranh thủ tìm phao tự cứu lấy mình

https://www.youtube.com/embed/RUVXWsQI3bs?si=AWbphebh3EhJQtWX
Siêu sao siêu sale - Tập 1

Siêu sao siêu sale - Tập 1

Khi dàn sao trổ tài chiến lược

https://www.youtube.com/embed/BX6jUgGDQMU?si=kog82p-USrkId9OL