Sao học việc - Tập 7

Sao học việc - Tập 7

Nguyễn Đình Vũ nhanh trí "chữa cháy" với bánh xèo

https://www.youtube.com/embed/0iLJZHsG9eM?si=PUzYDXqC0RStWNud
Sao học việc - Tập 6

Sao học việc - Tập 6

Young Ju cười khổ với mái tóc cắt... lệch hẳn một bên

https://www.youtube.com/embed/1Bug5OzY42M?si=z8yQYUN63W6vaLL5
Sao học việc - Tập 5

Sao học việc - Tập 5

Young Ju "áp lực" với thầy Hà Hiền

https://www.youtube.com/embed/tSls7jzFZqw?si=dcQvi2kZ93bM03M-
Sao học việc - Tập 4

Sao học việc - Tập 4

Young Ju chụp "cháy máy", Nguyễn Đình Vũ khoe tài chụp ảnh cưới

https://www.youtube.com/embed/oql6R7kX1aw?si=ws0MnAYftQAiGXRU
Sao học việc - Tập 3

Sao học việc - Tập 3

Nguyễn Đình Vũ lặng người khi Young Ju tiết lộ về nghề sửa xe

https://www.youtube.com/embed/GhRgC-Ou_i4?si=Lse4iT2Oofo_uuO_
Sao học việc - Tập 2

Sao học việc - Tập 2

Nguyễn Đình Vũ toát mồ hơi với boom cần cẩu

https://www.youtube.com/embed/pH_W_Kv-GsA?si=SinUWTwcuOQlXC9e
Sao học việc - Tập 2

Sao học việc - Tập 2

Nguyễn Đình Vũ và Young Ju thích thú tìm hiểu về việc quay phim

https://www.youtube.com/embed/KdzmGOg7hmQ?si=P_2JAtbOBc6QK6Iy" title="YouTube video player"
Sao học việc - Tập 1

Sao học việc - Tập 1

Nguyễn Đình Vũ và Young Ju thích thú tìm hiểu về việc quay phim

https://www.youtube.com/embed/KdzmGOg7hmQ?si=P_2JAtbOBc6QK6Iy" title="YouTube video player"
Sao học việc - Tập 1

Sao học việc - Tập 1

Tập sử dụng boom và các máy quay phim tiền tỉ

https://www.youtube.com/embed/KdzmGOg7hmQ?si=xq36t7hoGZuWe1eE