Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân Mùa 3 - Tập 6

Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân Mùa 3 - Tập 6

Dừa và Ma Bư khóc hết nước mắt

https://www.youtube.com/embed/1sl8ElJVvfo?si=KQ6dSpK-LMAWz4A-
Mẹ vắng nhà,Ba là siêu nhân - Mùa 3 - Tập 5

Mẹ vắng nhà,Ba là siêu nhân - Mùa 3 - Tập 5

Pam "lực điền" bên giỏ dâu tây

https://www.youtube.com/embed/t6AWfPFnsBw?si=sYGSgbQV5VHuoIv6
Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân Mùa 3 - Tập 4

Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân Mùa 3 - Tập 4

Dừa và Xoài đấu trận cầu kinh điển

https://www.youtube.com/embed/rwR5yJPsFgI?si=BmoOoExNkQunMBur
Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân - Mùa 3 - Tập 3

Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân - Mùa 3 - Tập 3

Đầu bếp Xoài - Dừa đốn tim người xem

https://www.youtube.com/embed/pvDyvVLHzsQ?si=OPKS4NMTe7NVQZWv
Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân - Mùa 3 - Tập 2

Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân - Mùa 3 - Tập 2

Dừa xoắn quẩy làm đầu bếp, Pam lên đồ trẩy hội

https://www.youtube.com/embed/83-dy6g5GKk?si=6Nnc78KTv0C0cVeu
Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân - Mùa 3 - Tập 1

Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân - Mùa 3 - Tập 1

Pam khiến ba Long "xịt keo", Rhymastic bị vợ mắng

https://www.youtube.com/embed/quamZCTCxzo?si=W3yqyUqxRvjbF7C4" title="YouTube video player
Đồng hành "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" - Tập 6

Đồng hành "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" - Tập 6

Nếu mọi ông bố đều có 48g hoàn toàn chăm sóc con

https://www.youtube.com/embed/mfBLdh4sKIg?si=cxyzopf-ldm2dX6Y
Đồng hành "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" - Tập 5

Đồng hành "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" - Tập 5

Vai trò của bố và mẹ, ai quan trọng hơn?

https://www.youtube.com/embed/1qyzl6TPb30?si=MOBNeYa0kiANl0C8
Đồng hành "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" - Mùa 3 - Tập 4

Đồng hành "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" - Mùa 3 - Tập 4

Chơi với con theo cách của con

https://www.youtube.com/embed/e6Uo0nMaDX0?si=sJ6HVhDCy1xJLPZW
Đồng hành "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" - Mùa 3 - Tập 3

Đồng hành "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" - Mùa 3 - Tập 3

Dương Lâm dạy con tự vệ bằng cách... xé tập con

https://www.youtube.com/embed/kG9F4_Vk-rU?si=YVYo7wGZFtmPUw9h
Đồng hành "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" - Mùa 3 - Tập 2

Đồng hành "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" - Mùa 3 - Tập 2

Cách khen, cách mắng, cách phạt con

https://www.youtube.com/embed/b6puD5UWUgE?si=uGxQowPt9Ci46bu7
Đồng hành "Mẹ vắng Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" - Mùa 3 - Tập 1

Đồng hành "Mẹ vắng Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" - Mùa 3 - Tập 1

Những lúng túng khi lần đầu làm cha mẹ

https://www.youtube.com/embed/6cMOFaHLXr8?si=xOM3cUksI1LkZebd