Mẹ ơi, con lên ti vi - Tập 26

Mẹ ơi, con lên ti vi - Tập 26

Hà Thu mang không khí xuân đến xóm trọ nhỏ

https://www.youtube.com/embed/pc2_GzlvUI8
Mẹ ơi, con lên ti vi - Tập 25

Mẹ ơi, con lên ti vi - Tập 25

Khả Như nhiệt tình thị phạm thử thách cho người dân

https://www.youtube.com/embed/MSdu8RZUlRg
Mẹ ơi, con lên ti vi - Tập 24

Mẹ ơi, con lên ti vi - Tập 24

Dương Lâm tình cờ gặp “con nuôi” Lê Dương Gia Kiệt

https://www.youtube.com/embed/ZV1g3teaZeo
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 23

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 23

Khả Như bị người chơi “rao bán”

https://www.youtube.com/embed/yrMn1tnmDqw
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 22

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 22

Chiến dịch “giải cứu vé số” của Dương Lâm – Khả Như

https://www.youtube.com/embed/2M2gLG6XLhg
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 21

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 21

Phát La chơi nối từ với Khả Như – Dương Lâm

https://www.youtube.com/embed/sK_BYk1I3oE
Mẹ ơi, con lên ti vi - Tập 20

Mẹ ơi, con lên ti vi - Tập 20

Dương Lâm gặp “đối thủ” Uyển Ân

https://www.youtube.com/embed/UvKPCtGLdZY
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 19

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 19

Dương Lâm bán vé số giúp người dân

https://www.youtube.com/embed/jYyXh1BSZV8
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 18

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 18

Quốc Khánh “soán ngôi” Dương Lâm - Khả Như

https://www.youtube.com/embed/kb-vDq1muLs
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 17

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 17

Dương Lâm “lăn xả” trong các thử thách cùng bà con

https://www.youtube.com/embed/8gOV45GI5lQ
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 16

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 16

Dương Lâm – Khả Như “hết mình” với người dân Quận 12

https://www.youtube.com/embed/Wa0Ace7WKtg
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 15

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 15

Lê Lộc “chào sân” đầy ấn tượng

https://www.youtube.com/embed/iDiz1VU8aZQ