Hành trình kết nối yêu thương - Tập 5

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 5

Chắp cánh cho những thiên thần nhỏ

https://www.youtube.com/embed/nKXJ6epkTU4?si=gLMf8qqcVr3bZDYc
Quyết tâm thi ngành y vì thương mẹ bệnh nặng

Quyết tâm thi ngành y vì thương mẹ bệnh nặng

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang2/tuan2/tuyen.mp4
Người mẹ ao ước được nhìn thấy con gái học thành tài

Người mẹ ao ước được nhìn thấy con gái học thành tài

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang2/tuan2/nghiluc.mp4
Người phụ nữ nghị lực vượt qua số phận

Người phụ nữ nghị lực vượt qua số phận

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang2/tuan2/hanhtrinh.mp4
Xúc động người mẹ tần tảo bán vé số nuôi con gái ăn học

Xúc động người mẹ tần tảo bán vé số nuôi con gái ăn học

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang2/tuan2/chithanh.mp4
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 4

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 4

Người phụ nữ nghị lực vượt qua số phận

https://www.youtube.com/embed/WTYe5PXY4Vs?si=jXsNix60Tk5R6hgd
Đại Nghĩa, Đông Quân giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đại Nghĩa, Đông Quân giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang2/tuan1/dainghia.mp4
Bất lực nhìn con trong cơn bệnh và nỗi lo kế sinh nhai

Bất lực nhìn con trong cơn bệnh và nỗi lo kế sinh nhai

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang2/tuan1/phuong.mp4
Chuyến xe “Hành trình kết nối yêu thương” tiếp tục lăn bánh

Chuyến xe “Hành trình kết nối yêu thương” tiếp tục lăn bánh

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang2/tuan1/down.mp4
Nỗi lòng người mẹ

Nỗi lòng người mẹ

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang2/tuan1/chiphuong.mp4
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 3

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 3

Chuyến xe “Hành trình kết nối yêu thương” tiếp tục lăn bánh

https://www.youtube.com/embed/Tdz-XbFBvhA?si=5vARfWBZaRb6a5n8
Tạm gác lại ước mơ đến trường vì bệnh tật

Tạm gác lại ước mơ đến trường vì bệnh tật

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang1/tuan5/bemy.mp4