Hành trình kết nối yêu thương - Tập 20

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 20

Tình mẹ bao la

https://www.youtube.com/embed/cJFILRUCTYA?si=4TWW9XZvTiWxOmtg
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 19

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 19

Cậu bé 15 tuổi đầy nghị lực

https://www.youtube.com/embed/xxZYqWoypTM?si=pFCwL4VAVWIrssPf
Lan tỏa nhiều hơn những yêu thương

Lan tỏa nhiều hơn những yêu thương

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang5/yeuthuong.mp4
Cô bé 9 tuổi trải qua nhiều sóng gió cuộc đời

Cô bé 9 tuổi trải qua nhiều sóng gió cuộc đời

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang5/trang.mp4
Bờ vai nhỏ bé

Bờ vai nhỏ bé

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang5/kimtrang.mp4
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 18

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 18

Bờ vai nhỏ bé

https://www.youtube.com/embed/u6KFWpUZ2nc?si=6JwKBjMsae5EQLrJ
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 17

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 17

Cậu bé mồ côi lớn lên từ vòng tay của ngoại

https://www.youtube.com/embed/8bvdbB7PrZE?si=geJaJio2--2EmRmw
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 16

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 16

Chông chênh con đường phía trước

https://www.youtube.com/embed/XY-Q5jZvesY?si=ykcoLoIp8OxMXHxj
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 15

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 15

Con là tất cả của mẹ

https://www.youtube.com/embed/WEO-JWB72Cg?si=C_QYjcIX2tlu1iH_
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 13

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 13

Mong viết tiếp ước mơ trên con đường tri thức

https://www.youtube.com/embed/9MpQwQPVtlY?si=Y34v1xBhIexj3LGj
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 12

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 12

Niềm hy vọng của mẹ

https://www.youtube.com/embed/Z1Pc5ubDHOI?si=5PVTL7af6CqGaC_k
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 11

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 11

Tất cả vì con

https://www.youtube.com/embed/_8R6B9YbZGQ?si=x8Ilge24Af9nMhbu