Mid Nguyễn hiếm hoi bộc bạch tình cảm cùng mẹ và anh trai

Mid Nguyễn hiếm hoi bộc bạch tình cảm cùng mẹ và anh trai

Gõ cửa thăm nhà - Tập 216

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/h7/mid1.mp4
Người mẫu Mid Nguyễn: Cú mỗi lần lễ, tết là nhớ nội vô cùng

Người mẫu Mid Nguyễn: Cú mỗi lần lễ, tết là nhớ nội vô cùng

Gõ cửa thăm nhà - Tập 216

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/h7/mid.mp4
Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 19/5 trên HTV7

Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 19/5 trên HTV7

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Tapchivannghe/TCVN-20.mp4
Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 12/5 trên HTV7

Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 12/5 trên HTV7

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Tapchivannghe/TCVn-19.mp4
Trò chuyện cùng thời gian - Tình ca Tây Bắc

Trò chuyện cùng thời gian - Tình ca Tây Bắc

21g thứ Sáu 10/5/2024 trên HTV9

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/h9/tctb.mp4
Trailer chương trình "Kilowatt?"

Trailer chương trình "Kilowatt?"

Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn tiết kiệm

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/Kilowatt/Trailer/1.mp4
Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 28/4 trên HTV7

Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 28/4 trên HTV7

Tạp chí Văn nghệ

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/GNKD/29/TCVN.mp4
Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 21/4 trên HTV7

Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 21/4 trên HTV7

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Tapchivannghe/TCVN16.mp4
Giới thiệu Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 31/3 trên HTV7

Giới thiệu Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 31/3 trên HTV7

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Tapchivannghe/TCVN-13.mp4
Giới thiệu Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 24/3 trên HTV7

Giới thiệu Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 24/3 trên HTV7

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Tapchivannghe/TCVN-12.mp4
Giới thiệu Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 17/3 trên HTV7

Giới thiệu Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 17/3 trên HTV7

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Tapchivannghe/TCVN-11.mp4
Giới thiệu Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 10/3/2024 trên HTV7

Giới thiệu Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 10/3/2024 trên HTV7

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Tapchivannghe/TCVN-10.mp4