Giai điệu thanh xuân - Tập 16

Giai điệu thanh xuân - Tập 16

Tổng hợp các tập đã phát sóng

https://www.youtube.com/embed/5c2owqG52a8?si=uJ49dCglODeJERBq
Giai điệu thanh xuân - Tập 15

Giai điệu thanh xuân - Tập 15

https://www.youtube.com/embed/b8AX5JtnJCY?si=8ljZcSkmHeuO2ynr
Châu Gia Kiệt đầy xúc động với "Cơn đau tình"

Châu Gia Kiệt đầy xúc động với "Cơn đau tình"

Giai điệu thanh xuân - Tập 14

https://www.youtube.com/embed/-nsN19XyUb4?si=OAj3hNC8DvnuRxJE
Bản hit "Anh chàng đẹp trai" trở lại

Bản hit "Anh chàng đẹp trai" trở lại

Giai điệu thanh xuân - Tập 14

https://www.youtube.com/embed/mD_MbdOuC3s?si=fyaoWd__YRvbmutU
TLong đầy day dứt với ca khúc "Kiếp má hồng"

TLong đầy day dứt với ca khúc "Kiếp má hồng"

Giai điệu thanh xuân - Tập 14

https://www.youtube.com/embed/7bMNLPk3Fb8?si=mYJ-76pbbs0mhlK7
Giai điệu thanh xuân - Tập 14

Giai điệu thanh xuân - Tập 14

Châu Gia Kiệt - TLong

https://www.youtube.com/embed/Tcriqt0n7go?si=JvhUHDGSr5GL7PEv
Da diết cùng "Chân tình" của Dee Trần

Da diết cùng "Chân tình" của Dee Trần

Giai điệu thanh xuân - Tập 13

https://www.youtube.com/embed/zfVebAJu12k?si=osRSj6Wwrs0RvgNv
Ca sĩ Thanh Ngọc trải lòng cùng "Những điều thầy chưa kể"

Ca sĩ Thanh Ngọc trải lòng cùng "Những điều thầy chưa kể"

Giai điệu thanh xuân - Tập 13

https://www.youtube.com/embed/EHfU02CGo-I?si=mYaF7NCcKsiOvkpX
Giai điệu thanh xuân - Tập 13

Giai điệu thanh xuân - Tập 13

Thanh Ngọc - Dee Trần ôn lại kỷ niệm trên ghế nhà trường

https://www.youtube.com/embed/j9o_d7seD2I?si=_giViWo6m3wS3zDz
Quay lại một thời "Rock Sài Gòn" khuynh đảo giới trẻ

Quay lại một thời "Rock Sài Gòn" khuynh đảo giới trẻ

Giai điệu thanh xuân - Tập 12

https://www.youtube.com/embed/OuFHZRVYaTU?si=9cft9zgPIgdIFktW
"Chạy đi thôi" cùng Neon Trung Thuận

"Chạy đi thôi" cùng Neon Trung Thuận

Giai điệu thanh xuân - Tập 12

https://www.youtube.com/embed/0Lpuf36BVAA?si=3R1JUv7_eByaMlcI
Giai điệu thanh xuân - Tập 12

Giai điệu thanh xuân - Tập 12

Cùng cháy hết mình với alternative rock

https://www.youtube.com/embed/Kzwlazucr2w?si=3JXcucnk3cFfUN3a