Giai điệu thanh xuân - Tập 6

Giai điệu thanh xuân - Tập 6

Nhạc phim những năm 2000

https://www.youtube.com/embed/jJyT3wWFElM?si=og_gaM-rarcU1j7N
Nhâm Phương Nam "Đã yêu rồi"

Nhâm Phương Nam "Đã yêu rồi"

Giai điệu thanh xuân - Tập 5

https://www.youtube.com/embed/scsYGHcPJpc?si=1LHaAQm7Yfy4Y_7q
"Tan nát" con tim với ca khúc "Tan trong mưa bay"

"Tan nát" con tim với ca khúc "Tan trong mưa bay"

Giai điệu thanh xuân - Tập 5

https://www.youtube.com/embed/efl_IpCMM4c?si=CcXOpGbdMAsiGKV0
Giai điệu thanh xuân - Tập 5

Giai điệu thanh xuân - Tập 5

Cùng Thu Thủy, Nhâm Phương Nam đánh thức ký ức thanh xuân

https://www.youtube.com/embed/fwrMgpEtMFk?si=JsFsuI3L0Npb5uNc
"Trái tim không ngủ yên" khi nghe bản song ca giữa Hải Yến và Roy Nguyễn

"Trái tim không ngủ yên" khi nghe bản song ca giữa Hải Yến và Roy Nguyễn

Giai điệu thanh xuân - Tập 4

https://www.youtube.com/embed/osFXyXrR6jc?si=Xk5jhCYiIS2tZ5IT
"Nam thần" Roy Nguyễn da diết với bản hit của Hải Yến Idol

"Nam thần" Roy Nguyễn da diết với bản hit của Hải Yến Idol

Giai điệu thanh xuân - Tập 4

https://www.youtube.com/embed/DXUzKV7AXSU?si=7ZXO0g6h_3ZjxpD6
Quay lại "Một thời đã xa" cùng Hải Yến Idol

Quay lại "Một thời đã xa" cùng Hải Yến Idol

Giai điệu thanh xuân - Tập 4

https://www.youtube.com/embed/E7bT0rVamlg?si=U9C9J8LklHzTV5jQ
Giai điệu thanh xuân - Tập 4

Giai điệu thanh xuân - Tập 4

Hải Yến và Roy Nguyễn song ca những bản hit một thời

https://www.youtube.com/embed/4HKDLB4coFY?si=oKTaiVYDgTt3BYS6
Rưng rưng kỷ niệm tuổi học trò với "Mong ước kỷ niệm xưa"

Rưng rưng kỷ niệm tuổi học trò với "Mong ước kỷ niệm xưa"

Giai điệu thanh xuân - Tập 3

https://www.youtube.com/embed/oTGB8jLLnLM?si=IggotBaHbKMhnEXq
Quay trở về thời áo trắng cùng "Tình thơ"

Quay trở về thời áo trắng cùng "Tình thơ"

Giai điệu thanh xuân - Tập 3

https://www.youtube.com/embed/nTOPYpy3-Tw?si=77ecYZIfUd6wLh2O
Giai điệu thanh xuân - Tập 3

Giai điệu thanh xuân - Tập 3

Ngọc Linh, Phương Anh hoài niệm cùng loạt ca khúc tuổi học trò

https://www.youtube.com/embed/7GO-iWuDEmU?si=kdwWAb1MKY10l3Z6
Hamlet Trương thử sức với "Xuôi dòng Cửu Long" của Diệu Kiên

Hamlet Trương thử sức với "Xuôi dòng Cửu Long" của Diệu Kiên

Giai điệu thanh xuân

https://www.youtube.com/embed/r-kT4ApEpkM?si=GiASbIE3cZyEPpFZ