Đối thủ bí ẩn - Tập 9

Đối thủ bí ẩn - Tập 9

Trần Anh Huy "bất lực" với 50.000 Đồng

https://www.youtube.com/embed/YwEmD-va3HA
Đối thủ bí ẩn - Tập 8

Đối thủ bí ẩn - Tập 8

Tuấn Khải, Don Nguyễn, Ngọc Xuyên đồng lòng dã tràng xe cát

https://www.youtube.com/embed/JDY68CdFIhI