Giải nhất đợt 15: Nông nghiệp công nghệ cao hướng đến hành tinh xanh hơn

Giải nhất đợt 15: Nông nghiệp công nghệ cao hướng đến hành tinh xanh hơn

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/nongnghiepcnc_1.mp4
Giải nhất tuần 14: Yêu thành phố xanh

Giải nhất tuần 14: Yêu thành phố xanh

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/yeuthanhphoxanh.mp4
Giải nhất đợt 13: Xây dựng công viên xanh

Giải nhất đợt 13: Xây dựng công viên xanh

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/congvienxanh.mp4
Giải nhất đợt 12: Yêu và bảo vệ môi trường quê hương

Giải nhất đợt 12: Yêu và bảo vệ môi trường quê hương

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/moitruongquehuong.mp4
Giải nhất đợt 11: Tái chế vỏ hộp đã qua sử dụng

Giải nhất đợt 11: Tái chế vỏ hộp đã qua sử dụng

Cùng HTV Hành động xanh 2023

Giải nhất đợt 10: Bún trộn tình thương 0 đồng

Giải nhất đợt 10: Bún trộn tình thương 0 đồng

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/buntron.mp4
Giải nhất đợt 9: Sáng tạo từ rác tái chế

Giải nhất đợt 9: Sáng tạo từ rác tái chế

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/taiche.mp4
Giải nhất đợt 8: Không gian xanh tại bệnh viện Chợ Rẫy

Giải nhất đợt 8: Không gian xanh tại bệnh viện Chợ Rẫy

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/khonggianxanhtaibvchoray.mp4
Giải nhất đợt 7: Sống xanh - Vì cuộc sống tương lai

Giải nhất đợt 7: Sống xanh - Vì cuộc sống tương lai

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/vicuocsongtuonglai.mp4
Giải nhất đợt 6: Bữa cơm tri ân

Giải nhất đợt 6: Bữa cơm tri ân

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/trian.mp4
Giải nhất đợt 5: Hành trình Net Zero tái sinh rừng ngập mặn

Giải nhất đợt 5: Hành trình Net Zero tái sinh rừng ngập mặn

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/rungngapman.mp4
Giải nhất đợt 4: Học sinh trường THCS Tân Kiên tuyên truyền bảo vệ môi trường

Giải nhất đợt 4: Học sinh trường THCS Tân Kiên tuyên truyền bảo vệ môi trường

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/thcs.mp4