Ấn tượng với thần thái mạnh mẽ của Đăng Khoa

Ấn tượng với thần thái mạnh mẽ của Đăng Khoa

Cộng sự ước mơ

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang9/tuan4/hiphop.mp4
Sôi động với những bước nhảy hiphop của Gia Huy

Sôi động với những bước nhảy hiphop của Gia Huy

Cộng sự ước mơ

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang9/tuan4/giahuy.mp4
Nguyễn Đình Vũ nhảy hiphop cùng Trần Anh Huy

Nguyễn Đình Vũ nhảy hiphop cùng Trần Anh Huy

Cộng sự ước mơ

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang9/tuan4/dinhvu.mp4
Cộng sự ước mơ - Tập 10

Cộng sự ước mơ - Tập 10

Nguyễn Đình Vũ nhảy hiphop cùng Trần Anh Huy

https://www.youtube.com/embed/uw_ea5e7VQc?si=bNHIIsK094jCSX-v
Đình Toàn "khuyên" Sam: "30 năm nữa rồi quay lại với ước mơ của em"

Đình Toàn "khuyên" Sam: "30 năm nữa rồi quay lại với ước mơ của em"

Cộng sự ước mơ

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang9/tuan3/sam.mp4
Ấn tượng với cô bé 10 tuổi diễn cải lương

Ấn tượng với cô bé 10 tuổi diễn cải lương

Cộng sự ước mơ

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang9/tuan3/khahan.mp4
"Lụi tim" vì cô bé hát dân ca 11 tuổi

"Lụi tim" vì cô bé hát dân ca 11 tuổi

Cộng sự ước mơ

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang9/tuan3/danca.mp4
Cộng sự ước mơ - Tập 9

Cộng sự ước mơ - Tập 9

Đặc sắc tiết mục cải lương của tài năng nhí

https://www.youtube.com/embed/eiVkXYm23MQ?si=TDoOzYjo7lHrkCPP
Ấn tượng với cậu bé 12 tuổi uốn dẻo bắn cung bằng chân

Ấn tượng với cậu bé 12 tuổi uốn dẻo bắn cung bằng chân

Cộng sự ước mơ

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang9/tuan2/uondeo.mp4
"Chú thợ sơn" 13 tuổi đam mê xiếc tung hứng

"Chú thợ sơn" 13 tuổi đam mê xiếc tung hứng

Cộng sự ước mơ

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang9/tuan2/tunghung.mp4
Mãn nhãn với tiết mục xiếc thăng bằng

Mãn nhãn với tiết mục xiếc thăng bằng

Cộng sự ước mơ

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang9/tuan2/xiec.mp4
Đặc sắc tiết mục tung hứng phối hợp

Đặc sắc tiết mục tung hứng phối hợp

Cộng sự ước mơ

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang9/tuan2/tun.mp4