Bố là số 1 - Trailer

Bố là số 1 - Trailer

Hari Won, Trịnh Thăng Bình song kiếm hợp bích đại náo gameshow "Bố là số 1"

https://www.youtube.com/embed/TUliFqXMtWg