Vầng trăng cổ nhạc tháng 10/2018

Tháng 10 vừa qua, Vầng trăng cổ nhạc đã tổ chức kỷ niệm phát sóng lần thứ 200 - cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu sinh nhật thứ 18 của chương trình cổ nhạc được khán giả mộ điệu yêu mến.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV2
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV7
19g - Thứ Hai - HTV7