Vầng trăng cổ nhạc - Số 218

Mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tình cảm giữa các dân tộc cũng như tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, du lịch Việt Nam, chương trình Vầng trăng cổ nhạc với chủ đề "Sắc màu dân tộc" như lời yêu thương dành cho Tổ quốc thân yêu. 
Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9