Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển lao động hợp đồng chức danh Kỹ sư như sau:
Đài Truyền hình TP.HCM thông báo tuyển dụng

Đài Truyền hình TP.HCM thông báo tuyển dụng

Đài Truyền hình TP.HCM cần tuyển lao động hợp đồng chức danh Biên tập viên Ca nhạc, Biên tập viên Văn nghệ, Đạo diễn, Quay phim.
TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT PHÒNG THU

TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT PHÒNG THU

Tại HTV, bạn sẽ nhận được tất cả các không gian và hỗ trợ cần thiết để phát triển theo cách riêng của bạn. Điều này có thể dẫn đến các cơ hội nghề nghiệp đa dạng và hấp dẫn. Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân đều nên nhận được mọi cơ hội ngang nhau để vạch ra con đường riêng của mình.