Từ chối tình yêu mà lòng đầy xáo trộn

Người đàn ông chung tình nhất "Dưới bóng bình yên" có lẽ là anh Đại. Trong diễn biến mới nhất, chị Cầm đã thẳng thắn từ chối anh Đại. Nhưng sau đó, chị Cầm lại xáo trộn với những suy nghĩ bề bộn trong lòng.

"Dưới bóng bình yên" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên HTV7. 

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
20g20 - Thứ Ba - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9